Hoe werkt acupunctuur?

Salacia
Iedereen weet waarschijnlijk wel dat acupuncturisten werken met dunne naaldjes die vlak onder het huidoppervlak gestoken worden om punten te stimuleren die op de meridianen liggen.
Maar wat is nu eigenlijk de gedachte achter acupunctuur?
Daarvoor neem ik je mee in de filosofie van de Chinese geneeskunde.

HOE WERKT ACUPUNCTUUR: DE FILOSOFIE

Volgens de Chinese filosofie is alles een manifestatie van, wat zij noemen, de DAO, het oneindige, het eeuwige, het universum voor de oerknal. Alles, bezield of onbezield, ontstaat hieruit en kan er weer naar terug na de dood. En alles weerspiegelt in zichzelf een beeld van de originele eenheid waaruit het is voortgekomen.
De wereld zoals wij die kennen is vanuit de DAO gesplitst in twee tegengestelde, elkaar aanvullende krachten: Yin en Yang. Aarde en Hemel.

HOE WERKT ACUPUNCTUUR: DE 5 ELEMENTEN

De tegenstellingen Yin en Yang verdelen zich vervolgens verder in de 5 elementen. Deze 5 elementen worden gezien als het proces van verandering van de seizoenscyclus, maar ook als het proces van kind naar volwassene in ons leven of van de ochtend naar de nacht.
In het menselijke lichaam creëren deze 5 elementen de Organen. Daarom zijn bijvoorbeeld het Hart en de Long net zo goed producten van het werk van de 5 elementen in ons lichaam, als zomer en herfst in de natuur buiten zijn.
De Chinezen zagen de 5 elementen als natuurkrachten wiens energie door ons lichaam stromen. Volgens hen zijn alle ziektes het resultaat van een disbalans in de relatie van deze elementen ten opzichte van elkaar. Hierdoor ontstaat spanning op één of meer organen.
In de Chinese geneeskunde observeren de behandelaars de onderlinge relatie tussen de natuur om ons heen en het menselijk wezen. Ze beschouwen het menselijk wezen als het resultaat van de wisselwerking tussen het Qi van de Hemel en het Qi van de Aarde.
Qi komt je lichaam binnen via ademhaling en voeding, maar ook via je vingers (Hemel) en tenen (Aarde).
Het menselijk lichaam wordt door hen gezien als een minimodel van het universum. Een miniwereld met zeeën, bergen en valleien. Het heeft een oppervlakte, de huid, met daaronder dieptes waar de Organen zich bevinden.
De oppervlakte en dieptes worden verbonden door meridianen zoals rivieren over de aarde stromen. Op deze meridianen vind je de acupunctuurpunten.

HOE WERKT ACUPUNCTUUR: CENTRALE VERWARMING

Je kunt het meridiaansysteem en de bijbehorende Organen vergelijken met een centraal verwarmingssysteem: het Hart is de pomp, de andere Organen zijn de radiatoren en de meridianen zijn de verwarmingsbuizen die de pomp met de radiatoren verbindt.
Het Hart pompt de energie naar alle delen van het lichaam. Een defect ergens in dit systeem, brengt het hele systeem uit balans.
Door naalden in de meridianen te plaatsen, zorg je ervoor dat de energie weer gaat stromen. Zoals een loodgieter de waterstroom door het verwarmingssysteem weer laat stromen.
De naalden op zichzelf brengen niets in het lichaam, maar zorgen ervoor dat jouw energie gestimuleerd wordt om alles weer in balans te brengen en jouw gezondheid te bevorderen.

HOE WERKT ACUPUNCTUUR: CONTROLE GEZONDHEID

Ziekte kun je daarom zien als een controleverlies over jouw eigen gezondheid en acupunctuur geeft jou die controle weer terug. Die kan zowel op fysiek, als op mentaal, emotioneel of spiritueel gebied zijn.
Een acupunctuurbehandeling is er dus op gericht om de disbalans tussen de 5 elementen te corrigeren door dunne acupunctuurnaalden op specifieke punten te plaatsen. Deze punten hebben een relatie met de verschillende organen.
Wat zo leuk is aan acupunctuur is dat het herstellen van iemands balans zowel bij fysieke klachten, zoals hoofd-of rugpijn, als bij depressieve klachten of het beter om kunnen gaan met stress ingezet kan worden.
Wil je zelf ervaren wat acupunctuur voor je kan betekenen? Maak dan een afspraak in mijn praktijk in Delft.
“Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken.” (definitie van gezondheid volgens de WHO)